Sau 08

Misija

Stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas sveikatos problemų sprendimui.

Analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, ieškant priežastinių ryšių su teisės aktų, socialinės aplinkos pokyčiais ir kitų sektorių vykdoma sveikatinimo veikla. Atstovaujant Seimui atskaitingoje organizacijoje autoritetingas mokslo įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus, teikti mokslu pagrįstas išvadas dėl priimamų sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose ir įvairius sektorius atstovaujančiose institucijose. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos prioritetų ir sveikatos politikos formavimo klausimais. Užtikrinti Taryboje atstovaujamų institucijų ir skatinti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų bei visų ūkio sektorių platų įsitraukimą bei aktyvų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo procesuose ir sveikatos problemų sprendime, diegiant principą ,,Sveikata – visose politikose“.

Sau 08

Veiklos prioritetai

Analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus. Stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, vykstančius sveikatinimo veiklos procesus ir ieškoti vykstančių sveikatos pokyčių priežasčių, sąsajų su vykdoma socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika, priimamais teisiniais aktais ir kitais sveikatos problemų sprendimais.

Vertinti visuomenės sveikatos būklės pokyčius ir nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimo veiksmus.

Pagal savo kompetenciją teikti mokslu grįstus siūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų. Teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomeninėms organizacijoms sveikatos stiprinimo veiklos planavimo bei organizavimo ir kitais sveikatinimo klausimais.

Dalyvauti sveikatos politikos formavime koordinuojant sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiklą, vykdant visuomenės sveikatos saugos, ligų profilaktikos ir kontrolės politiką, vertinant privalomojo sveikatinimo veiklos mastą, sveikatinimo veiklos tikslus, valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklius ir valstybinių sveikatos programų projektus.

Skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas.

Informuoti apie visuomenės sveikatos būklę Seimą, Vyriausybę ir visuomenę. Kasmet rengti ir teikti Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos politikos įgyvendinimo būklę.

Didinti visų lygių politikų ir visuomenės raštingumą sveikatos klausimais ir sveikatos politikos sampratą.