Socialinė informacinė kampanija „Pirmiausia – išklausyk“

Pirmas žingsnis, norint padėti vaikams ar jaunimui sveikai ir saugiai augti – juos išklausyti. Apie tai primena Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo prevencijos biuro (UNODC) įgyvendinama socialinė informacinė kampanija „Pirmiausia – išklausyk“ (angl. listen first), skirta mokytojams, kurios tikslas – skatinti palaikyti mokslo įrodymais pagrįstą prevenciją tam, kad vaikai augtų laimingi ir atsparūs neigiamiems rizikos veiksniams. Kampaniją sudaro vaizdo klipas ir informacinė medžiaga. Departamentas palaiko kampaniją ir yra į lietuvių kalbą išvertęs kampanijos informacinę medžiagą, skirtą politikos formuotojams, tėvams, mokytojams ir faktai prevencijos specialistams.

http://ntakd.lrv.lt/lt/prevencija/psichoaktyviuju-medziagu-vartojimo-prevencijos-kampanijos/socialine-informacine-kampanija-pirmiausia-isklausyk

Veiklos prioritetai

Analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus. Stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, vykstančius sveikatinimo veiklos procesus ir ieškoti vykstančių sveikatos pokyčių priežasčių, sąsajų su vykdoma socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika, priimamais teisiniais aktais ir kitais sveikatos problemų sprendimais.
Vertinti visuomenės sveikatos būklės pokyčius ir nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimo veiksmus.
Pagal savo kompetenciją teikti moksliškai pagrįstus siūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų. Teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomeninėms organizacijoms sveikatos stiprinimo veiklos planavimo bei organizavimo ir kitais sveikatinimo klausimais.
Dalyvauti sveikatos politikos formavime koordinuojant sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiklą, vykdant visuomenės sveikatos saugos, ligų profilaktikos ir kontrolės politiką, vertinant privalomojo sveikatinimo veiklos mastą, sveikatinimo veiklos tikslus, valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklius ir valstybinių sveikatos programų projektus.
Skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas.
Informuoti apie visuomenės sveikatos būklę Seimą, Vyriausybę ir visuomenę. Kasmet rengti ir teikti Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos politikos įgyvendinimo būklę.
Didinti visų lygių politikų ir visuomenės raštingumą sveikatos klausimais ir sveikatos politikos sampratą.

Misija

Analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, ieškant priežastinių ryšių su teisės aktų, socialinės aplinkos pokyčiais ir kitų ūkio sektorių vykdoma sveikatinimo veikla. Atstovaujant Seimui atskaitingoje organizacijoje autoritetingas mokslo įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus, daryti moksliškai pagrįstas išvadas dėl priimamų sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos prioritetų ir sveikatos politikos formavimo klausimais. Užtikrinti Taryboje atstovaujamų institucijų ir skatinti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų bei visų ūkio sektorių platų įsitraukimą bei aktyvų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo procesuose ir sveikatos problemų sprendime.

Apie mus

Nacionalinė sveikatos taryba įsteigta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. VIII-798. Taryba įkurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d.  nutarimu Nr. I-1939  ,,Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos koncepcijos ir jos įgyvendinimo. Buvo siekiama sukurti nepriklausomą, Seimui atskaitingų instituciją, sudarytų iš žymiausių visuomenės sveikatos specialistų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, atstovaujančių gyventojų sveikatos interesus, ir turinčių prisidėti formuojant modernių visuomenės sveikatos priežiūros sampratų bei įgyvendinant sveikatos politiką.

Tarybos veiklos teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinti nuostatai. Tarybą sudaro 16 narių. Pirmosios kadencijos NST pirmininku buvo išrinktas profesorius Vilius Grabauskas.

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos klausimais konsultuoja vyr. specialistė Giedrė Truskauskienė – tel. (85) 396838, el. p. giedre.truskauskiene@sveikatostaryba.lt