Previous Next

2023 m. birželio 16 d. vyks Nacionalinės sveikatos tarybos konferencija „Vaikų ir paauglių fizinis raštingumas: jo skatinimo iššūkiai ir ateities perspektyvos”

Su vėžiu susijusios padėties šalyje apžvalga 2023

Dalinamės informacija apie Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos kartu su Europos Komisija parengtą leidinį ,,Su vėžiu susijusios padėties šalyje apžvalga 2023″

Atsiųsti leidinį

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko sveikinimas

Š. m. gruodžio 6 d. Tarybos pimininkas pristatė Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą Seime apie Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos sistemos būklę

Profesorės O. Ragažinskienės patarimai kovai su kosuliu, uždegimais ir infekcijomis: padeda natūralios priemonės

Siekiant išvengti šių ligų, rudenį rekomenduojamos šios priemonės, pagrįstos moksliniais tyrimais: sveika gyvensena, subalansuota mityba, miego režimas, fizinis aktyvumas ir augalinių vaistinių preparatų racionalus vartojimas. Visa tai padeda pasirūpinti imuniteto stiprinimu, imuninio budrumo skatinimu bei geros nuotaikos išlaikymu.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/sveikata/gyvenu-sveikai/2022/11/02/news/profesores-patarimai-kovai-su-kosuliu-uzdegimais-ir-infekcijomis-padeda-naturalios-priemones-25007396

Aštuoni papildomi tyrimai naujagimiams – kelias personalizuotos medicinos link

Rugsėjo 6 d. 10 val. Seimo Spaudos konferencijų salėje vyko Seimo nario Lino Slušnio spaudos konferencija „Aštuoni papildomi tyrimai naujagimiams – kelias personalizuotos medicinos link“ kurioje dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Algirdas Utkus.

Kviečiame pasižiūrėti įrašą.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35826&p_k=1&p5=2&q=&p1=2022-09-06&p2=&p4=&p3=#lg=1&slide=0

DĖL NACIONALINĖS VĖŽIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2014 – 2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2022 m. birželio 29 d., metu aptarė Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014 – 2025 metų programos įgyvendinimą. Posėdžio metu pažymėta, jog sergamumas vėžiu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje didėja. Prognozuojama, jog iki 2035 metų vėžys taps pagrindine mirties priežastimi Europos Sąjungoje, o 2040 metais pasaulyje bus diagnozuota 27,5 mln. naujų vėžio atvejų (62 proc. augimas) ir 16,4 mln. mirčių. Aukščiausi sergamumo vėžiu rodikliai stebimi ekonomiškai išsivysčiusiose, aukštą medicinos lygį turinčiose šalyse. Pagrindinės sergamumo vėžiu didėjimo priežastys yra diagnostikos metodų tobulėjimas ir jų prieinamumas, ilgėjanti gyvenimo trukmė, didėjantis gyventojų skaičius, rizikos veiksnių paplitimo pokyčiai.

Kviečiame dalyvauti 2022 m. birželio 6 d. konferencijoje

BURNOS SVEIKATOS SISTEMOS PERTVARKA ATLIEPIANT ISTORINĘ PSO BURNOS SVEIKATOS REZOLIUCIJĄ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2022 m. balandžio 27 d., metu aptarė burnos sveikatos sistemos pertvarką, atliepiant istorinę Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliuciją, iššūkius ir galimybes. Posėdžio metu pažymėta, kad 2016 – 2020 metais buvo parengta Nacionalinė burnos sveikatos programa ir joje numatytos priemonės. Nežiūrint į tai, kad burnos sveikata Lietuvoje yra prastos būklės, ši programa nebuvo įgyvendinta dėl įvairių priežasčių. Šiuo metu yra rengiama naujoji nacionalinė burnos sveikatos programa, kurioje numatyti efektyvumo, rezultatyvumo kriterijai ir siekiama, kad ji apimtų visas amžiaus grupes. Rengiant šią programą taip pat yra atkreiptinas dėmesys ir į 2021 metų gegužės 31 dienos Pasaulio sveikatos organizacijos priimtą istorinę burnos sveikatos rezoliuciją, kurioje pabrėžiama, kadburnos sveikata yra būtina gerai sveikatai ir gerovei.

Dėl sveikatos sistemos reformos Lietuvoje

 

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 30 d., metu aptarė sveikatos sistemos reformą (toliau – Reforma) Lietuvoje. Nacionalinio pažangos plano antrame strateginiame tiksle ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“, šio tikslo įgyvendinimui parengtose Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programose, numatytuose uždaviniuose, Sveikatos apsaugos ministerijos suplanuotuose prioritetiniuose darbuose (visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės gerinimo, sveikatos sistemos atsparumo grėsmėms užtikrinimo, ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimo, sveikatos sistemos skaitmeninimo, psichikos sveikatos raštingumo ir paslaugų įvairovės didinimo), akcentuojamos sisteminės sveikatos problemos, suformuluoti sveikatos sektoriui ilgalaikiai lūkesčiai. Sveikatos sistemos reforma Lietuvoje, atsižvelgiant į akcentuojamas sistemines sveikatos problemas, yra būtina ir neišvengiama, o deklaruojami jos tikslai, uždaviniai yra aktualūs, atliepiantys sveikatos sistemos tobulinimo ir plėtros sritis. Plačiau ČIA

Load more