Previous Next

Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininko sveikinimas

Š. m. gruodžio 6 d. Tarybos pimininkas pristatė Nacionalinės sveikatos tarybos metinį pranešimą Seime apie Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos sistemos būklę

Profesorės O. Ragažinskienės patarimai kovai su kosuliu, uždegimais ir infekcijomis: padeda natūralios priemonės

Siekiant išvengti šių ligų, rudenį rekomenduojamos šios priemonės, pagrįstos moksliniais tyrimais: sveika gyvensena, subalansuota mityba, miego režimas, fizinis aktyvumas ir augalinių vaistinių preparatų racionalus vartojimas. Visa tai padeda pasirūpinti imuniteto stiprinimu, imuninio budrumo skatinimu bei geros nuotaikos išlaikymu.

Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/sveikata/gyvenu-sveikai/2022/11/02/news/profesores-patarimai-kovai-su-kosuliu-uzdegimais-ir-infekcijomis-padeda-naturalios-priemones-25007396

Aštuoni papildomi tyrimai naujagimiams – kelias personalizuotos medicinos link

Rugsėjo 6 d. 10 val. Seimo Spaudos konferencijų salėje vyko Seimo nario Lino Slušnio spaudos konferencija „Aštuoni papildomi tyrimai naujagimiams – kelias personalizuotos medicinos link“ kurioje dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Algirdas Utkus.

Kviečiame pasižiūrėti įrašą.

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35826&p_k=1&p5=2&q=&p1=2022-09-06&p2=&p4=&p3=#lg=1&slide=0

DĖL NACIONALINĖS VĖŽIO PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS 2014 – 2025 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO
Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2022 m. birželio 29 d., metu aptarė Nacionalinės vėžio profilaktikos ir kontrolės 2014 – 2025 metų programos įgyvendinimą. Posėdžio metu pažymėta, jog sergamumas vėžiu tiek pasaulyje, tiek Lietuvoje didėja. Prognozuojama, jog iki 2035 metų vėžys taps pagrindine mirties priežastimi Europos Sąjungoje, o 2040 metais pasaulyje bus diagnozuota 27,5 mln. naujų vėžio atvejų (62 proc. augimas) ir 16,4 mln. mirčių. Aukščiausi sergamumo vėžiu rodikliai stebimi ekonomiškai išsivysčiusiose, aukštą medicinos lygį turinčiose šalyse. Pagrindinės sergamumo vėžiu didėjimo priežastys yra diagnostikos metodų tobulėjimas ir jų prieinamumas, ilgėjanti gyvenimo trukmė, didėjantis gyventojų skaičius, rizikos veiksnių paplitimo pokyčiai.

Kviečiame dalyvauti 2022 m. birželio 6 d. konferencijoje

BURNOS SVEIKATOS SISTEMOS PERTVARKA ATLIEPIANT ISTORINĘ PSO BURNOS SVEIKATOS REZOLIUCIJĄ: IŠŠŪKIAI IR GALIMYBĖS

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2022 m. balandžio 27 d., metu aptarė burnos sveikatos sistemos pertvarką, atliepiant istorinę Pasaulio sveikatos organizacijos rezoliuciją, iššūkius ir galimybes. Posėdžio metu pažymėta, kad 2016 – 2020 metais buvo parengta Nacionalinė burnos sveikatos programa ir joje numatytos priemonės. Nežiūrint į tai, kad burnos sveikata Lietuvoje yra prastos būklės, ši programa nebuvo įgyvendinta dėl įvairių priežasčių. Šiuo metu yra rengiama naujoji nacionalinė burnos sveikatos programa, kurioje numatyti efektyvumo, rezultatyvumo kriterijai ir siekiama, kad ji apimtų visas amžiaus grupes. Rengiant šią programą taip pat yra atkreiptinas dėmesys ir į 2021 metų gegužės 31 dienos Pasaulio sveikatos organizacijos priimtą istorinę burnos sveikatos rezoliuciją, kurioje pabrėžiama, kadburnos sveikata yra būtina gerai sveikatai ir gerovei.

Dėl sveikatos sistemos reformos Lietuvoje

 

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 30 d., metu aptarė sveikatos sistemos reformą (toliau – Reforma) Lietuvoje. Nacionalinio pažangos plano antrame strateginiame tiksle ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“, šio tikslo įgyvendinimui parengtose Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo didinimo plėtros programose, numatytuose uždaviniuose, Sveikatos apsaugos ministerijos suplanuotuose prioritetiniuose darbuose (visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų veiklos kokybės gerinimo, sveikatos sistemos atsparumo grėsmėms užtikrinimo, ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio sukūrimo, sveikatos sistemos skaitmeninimo, psichikos sveikatos raštingumo ir paslaugų įvairovės didinimo), akcentuojamos sisteminės sveikatos problemos, suformuluoti sveikatos sektoriui ilgalaikiai lūkesčiai. Sveikatos sistemos reforma Lietuvoje, atsižvelgiant į akcentuojamas sistemines sveikatos problemas, yra būtina ir neišvengiama, o deklaruojami jos tikslai, uždaviniai yra aktualūs, atliepiantys sveikatos sistemos tobulinimo ir plėtros sritis. Plačiau ČIA

Sveikatos duomenų valdymas ir panaudojimas Lietuvoje – COVID-19 pamokos ir galimybės

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2022 m. vasario 23 d., metu aptarė sveikatos duomenų valdymo ir panaudojimo Lietuvoje COVID-19 pamokas ir galimybes. Posėdžio metu pažymėta, kad COVID-19 pandemija parodė, jog net ir aukšto išsivystymo lygio visuomenės susidūrusios su pandemija patiria ženklius sunkumus – nevaldomai didėjantys sergančiųjų skaičiai, neproporcingai didelis mirštamumas, ilgi ir ne visada aiškiai pagrįsti karantino laikotarpiai, neadekvačios karantino priemonės ir galimai per griežti ar nesuderinti verslo ribojimai. Kartu pradėjo aiškėti informacinių technologijų svarba pandemijos kontrolės ir prognozavimo procese, juolab kad informacinių technologijų pajėgumai su debesų kompiuterija jau nebėra ribojantis faktorius, o svarbiau yra parinkti tinkamus prognozavimo metodus bei dirbtinio intelekto, mašininio mokymosi modelius tiek medicininiam, tiek ekonominiam modeliavimui. Plačiau ČIA

Vaikų sveikatai palankesnės mitybos sistema Lietuvoje

Naujos kadencijos Nacionalinės sveikatos tarybos pirmojo posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 26 d. metu, dalyvaujant Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Žemės ūkio ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Higienos instituto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, švietimo įstaigų, Lietuvos tėvų forumo, Lietuvos dietologų draugijos, dietistų, vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijų atstovams buvo aptarta vaikų sveikatai palankesnės mitybos sistema Lietuvoje, realijos, galimybės ir perspektyvos. Pažymėta, kad pastaraisiais metais stebimi žymūs teigiami pokyčiai organizuojant vaikų maitinimą. Lietuvoje yra sukurta vaikų sveikatai palankesnės mitybos teisinė bazė.

Nacionalinė sveikatos taryba 2022 m. sausio 17 – 21  d. atliko apklausą ,,Vaikų sveikatai palankesnės mitybos sistema Lietuvoje“. Buvo apklausti savivaldybių administracijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, švietimo, neformalaus ugdymo įstaigų, tėvų atstovai. Apklausa  parodė, kad reikalingas teisinės bazės tobulinimas, viešųjų pirkimų įstatymo tobulinimas, pastebėtas nepakankamas pritaikyto maitinimo reglamentavimas, yra nepakankami ugdymo įstaigose maistą gaminantiems asmenims keliami kvalifikaciniai reikalavimai, maitinimo organizavimas mokyklose yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl kokybiško maitinimo organizavimas labai daug priklauso ir nuo savivaldybės priimtų teisės aktų bei jų vykdomos priežiūros. Pastebėta, kad sudėtingiau organizuoti maitinimą karantino laikotarpiu, ugdymo įstaigose nepakankama  maisto gaminimo, maitinimo paslaugų teikimo priežiūra bei kontrolė, turi būti glaudesnis ugdymo įstaigų bendruomenės, visuomenės sveikatos priežiūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų bendradarbiavimas.

 2022 metų rugsėjo mėn. planuojamas Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis, kuriame bus aptariamas 2022 m. sausio 26 d. vykusio posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimas. Plačiau ČIA.

Load more