Monthly Archive: sausio 2017

Veiklos prioritetai

Analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus. Stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, vykstančius sveikatinimo veiklos procesus ir ieškoti vykstančių sveikatos pokyčių priežasčių, sąsajų su vykdoma socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika, priimamais teisiniais aktais ir kitais sveikatos problemų sprendimais. Vertinti visuomenės sveikatos …

Continue reading »

Misija

Analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, ieškant priežastinių ryšių su teisės aktų, socialinės aplinkos pokyčiais ir kitų ūkio sektorių vykdoma sveikatinimo veikla. Atstovaujant Seimui atskaitingoje organizacijoje autoritetingas mokslo įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus, daryti moksliškai pagrįstas išvadas dėl priimamų sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose. Teikti pastabas ir pasiūlymus …

Continue reading »

Apie mus

Nacionalinė sveikatos taryba įsteigta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. VIII-798. Taryba įkurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d.  nutarimu Nr. I-1939  ,,Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos koncepcijos ir jos įgyvendinimo. Buvo siekiama sukurti nepriklausomą, Seimui atskaitingų instituciją, sudarytų iš žymiausių visuomenės sveikatos specialistų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų, …

Continue reading »

Korupcijos prevencija

Korupcijos prevencijos klausimais konsultuoja vyr. specialistė Giedrė Truskauskienė – tel. (85) 396838, el. p. giedre.truskauskiene@sveikatostaryba.lt