13 balandžio, 2022 archive

Dėl sveikatos sistemos reformos Lietuvoje

  Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2022 m. kovo 30 d., metu aptarė sveikatos sistemos reformą (toliau – Reforma) Lietuvoje. Nacionalinio pažangos plano antrame strateginiame tiksle ,,Didinti gyventojų socialinę gerovę ir įtrauktį, stiprinti sveikatą ir gerinti Lietuvos demografinę padėtį“, šio tikslo įgyvendinimui parengtose Sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo, Sveikatos priežiūros kokybės ir efektyvumo …

Continue reading