Misija

Stiprinti Lietuvos gyventojų sveikatą, sutelkiant visuomenės ir valstybės institucijų pastangas sveikatos problemų sprendimui.
Analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, ieškant priežastinių ryšių su teisės aktų, socialinės aplinkos pokyčiais ir kitų sektorių vykdoma sveikatinimo veikla. Atstovaujant Seimui atskaitingoje organizacijoje autoritetingas mokslo įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus, teikti mokslu pagrįstas išvadas dėl priimamų sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose ir įvairius sektorius atstovaujančiose institucijose. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos prioritetų ir sveikatos politikos formavimo klausimais. Užtikrinti Taryboje atstovaujamų institucijų ir skatinti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų bei visų ūkio sektorių platų įsitraukimą bei aktyvų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo procesuose ir sveikatos problemų sprendime, diegiant principą ,,Sveikata – visose politikose“.