Atviri duomenys

Atviri duomenys – laisvai prieinami institucijos veikloje ar dokumentuose užfiksuoti duomenys, informacija ar jos dalis, kuriuos visi asmenys gali pakartotinai naudoti ir platinti, nurodydami jų šaltinį ir tik tomis pačiomis sąlygomis, kuriomis buvo gauti.