Author's posts

Dėl sveikatos srities strateginių dokumentų, tarptautinių organizacijų rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo

Tarybos organizuotame posėdyje dalyvavo ir pranešimą perskaitė Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos strateginės plėtros skyriaus vedėja R. Vaitkienė, buvo išklausyta informacija apie sveikatos priežiūros reformas įtakojančius veiksnius, tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvai, Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymus dėl struktūrinių sveikatos reformų, t.y. siūlymus dėl 1) šeimos gydytojų komandų pertvarkos, nuotolinių konsultacijų gydytojas – gydytojui įvedimo ir pacientų registracijos …

Continue reading

Dėl visuomenės sveikatos paslaugų priartinimo prie gyventojų ir sinergijos tarp nacionalinio ir vietinio lygmens

Tarybos organizuoto posėdžio metu buvo išklausyta informacija, vyko diskusijos dėl visuomenės sveikatos paslaugų priartinimo prie gyventojų ir sinergijos tarp nacionalinio ir vietinio lygmens. Tarybos nariai, išklausė Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovų pranešimus, diskusijas apie visuomenės sveikatos priežiūros aktualijas, įgyvendinimo patirtį savivaldybėse.

Gyvensenos medicinos raida ir perspektyvos Lietuvoje

Taryba organizavo išvažiuojamąjį posėdį Kauno miesto savivaldybėje. Posėdyje dalyvaujant Tarybos nariams, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos, akademinės bendruomenės atstovams buvo diskutuojama apie gyvensenos medicinos raidą ir perspektyvas Lietuvoje. Taryba, išklausiusi Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto bei Gyvensenos medicinos asociacijos atstovų pranešimus, diskusijas apie gyvensenos medicinos specialistų veiklos perspektyvas, praktinę patirtį, pažymėjo, jog …

Continue reading

DĖL STAIGIOS MIRTIES PREVENCIJOS LIETUVOJE

Taryba organizavo išvažiuojamąjį posėdį VšĮ Kauno miesto greitosios pagalbos stotyje. Posėdžio metu, dalyvaujant Tarybos nariams, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos, akademinės bendruomenės atstovams, buvo diskutuojama apie greitosios medicinos pagalbos sistemą ir iššūkius Lietuvoje, staigios mirties prevenciją. Taryba, išklausiusi, Lietuvos greitosios medicinos pagalbos įstaigų asociacijos valdybos, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto atstovų pranešimus, …

Continue reading

Tarybos narių susitikimas su Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininku V. Pranckiečiu

Dėl tarpsektorinio bendradarbiavimo, skatinant sveiką gyvenseną

Taryba, organizavo išvažiuojamąjį posėdį Švietimo ir mokslo ministerijoje skirtą sveikos gyvensenos skatinimui. Posėdžio metu, dalyvaujant Tarybos nariams, švietimo ir mokslo viceministrui Gražvydui Kazakevičiui, ministerijos ir jai pavaldžių institucijų atsakingiems darbuotojams, buvo išklausytas pranešimas apie sveikatos ugdymo aktualijas, susipažinta su keturiomis priemonių, skirtų ugdyti asmens gebėjimus sveikai gyventi grupėmis (sveika, saugi, užkertanti kelią smurto, prievartos apraiškoms …

Continue reading