Author's posts

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas sergantiems retomis ligomis

Nacionalinės sveikatos tarybos (toliau – Taryba) posėdžio, vykusio 2021 m. gegužės 26 d., metu atkreiptas dėmesys, kad lyginant su sergančiaisiais dažnomis ligomis, sergančiųjų retomis ligomis ir jų šeimų poreikiai ypač dažnai lieka neatliepti: retų ligų diagnostika vidutiniškai užtrunka 5-6 metus, trūksta sudėtingų paslaugų koordinavimo, ribotas specializuoto gydymo prieinamumas. Dėl unikalių retų ligų savybių – retumo, …

Continue reading

Švietimo pagalbos specialistų veiklos iššūkiai, galimybės ir perspektyvos

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau – Taryba) posėdžio ,,Švietimo pagalbos specialistų veiklos iššūkiai, galimybės ir perspektyvos“, vykusio 2021 m. balandžio 14 d., metu pažymėjo, kad aptariamą temą inicijavo pandemija, kurios pasekmės paaiškės tik po kelių metų, nors jau dabar visuomenės sveikatos biurų, nevyriausybinių organizacijų specialistai atkreipia dėmesį į socialinės visuomenės raidos nuosmukį, prastėjančią fizinę ir psichinę …

Continue reading

DĖL PSICHIKOS SVEIKATOS POLITIKOS ĮGYVENDINIMO

Nacionalinė sveikatos taryba nuotolinio posėdžio, vykusio 2020 m. gruodžio 2 d., metu aptarė psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo iššūkius ir galimybes, ypatingą dėmesį skirdama vaikų ir paauglių psichikos sveikatai COVID-19 pandemijos metu. Posėdžio metu buvo pažymėta, kad COVID-19 pandemija ir įvestas karantinas sukelia neeilinį stresą bei nerimą gyventojams. Neužtikrintumas dėl ateities, suprastėjusios gyvenimo sąlygos, socialinių kontaktų …

Continue reading

COVID – 19 pandemijos iššūkiai ir galimybės

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2020 m. spalio 28 d., metu aptarė COVID-19 pandemijos iššūkius žmogaus teisių srityje, iššūkius ir galimybes sveikatos priežiūroje. Posėdžio metu buvo pažymėta, kad pandemija atnešė daug ekonominių, socialinių, psichologinių, žmogaus teisių užtikrinimo problemų, nes siekiant apriboti ligos plitimą daugelis šalių ėmėsi plačių visuomeninio ir asmeninio piliečių gyvenimo apribojimų. Dėl taikomų …

Continue reading

Konferencija „Bendruomenių sveikatos tarybų veiklos kryptys ir uždaviniai“

Nacionalinė sveikatos taryba 2020 metų rugsėjo 30 d. organizavo nuotolinę konferenciją ,,Bendruomenių sveikatos tarybų veiklos kryptys ir uždaviniai“. Konferencijoje dalyvavo Nacionalinės sveikatos tarybos nariai, Pasaulio sveikatos organizacijos, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai, savivaldybių merai, merų pavaduotojai, savivaldybių gydytojai, savivaldybių bendruomenės sveikatos tarybų ir administracijų atstovai. Konferencijos metu Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovė …

Continue reading

Slaugos paslaugų plėtra Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba, skirdama didelį dėmesį sveikatos politikos formavimui ir įgyvendinimui atliko apklausą, kuria buvo siekiama sužinoti nuomonę apie slaugos paslaugų teikimo problemas ir perspektyvas Lietuvoje. Apklausos pristatymą rasite ČIA.

Koronaviruso karštoji linija 1808