Darbo grupės ir komisijos

Šiuo metu sudarytos šios darbo grupės:

  1. Įrodymais grįstos ir personalizuotos medicinos darbo grupė
  2. Asmens ir visuomenės sveikatos bei farmacinės veiklos darbo grupė
  3. Sveikatos ugdymo, sveikatos raštingumo didinimo darbo grupė
  4. Fizinio aktyvumo skatinimo darbo grupė