Darbotvarkės

 • 2023 metai

2023 m. lapkričio 29 d. darbotvarkė

2023 m. lapkričio 15 d. darbotvarkė

2023 m. spalio 25 d. darbotvarkė

2023 m. rugsėjo 27 d. Nacionalinės sveikatos tarybos narių uždaras posėdis

2023 birželio 16 d. darbotvarkė

2023 gegužės 31 d. darbotvarkė

2023 balandžio 26 d. darbotvarkė

2023 m. kovo 29 d. darbotvarkė

2023 m. vasario 22 d. darbotvarkė

2023 m. sausio 11 d. darbotvarkė

 • 2022 metai

2022 m. gruodžio 14 d. darbotvarkė

2022 m. gruodžio 6 d. Nacionalinės sveikatos tarybos metinis pranešimas Seime apie Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos sistemos būklę

2022 m. lapkričio 30 d. darbotvarkė

2022 m. spalio 19 d. darbotvarkė

2022 m. rugsėjo 28 d. Nacionalinės sveikatos tarybos narių uždaras posėdis

2022 m. rugsėjo 7 d.  Valstybės kontrolės inicijuotas, audito grupės ir Nacionalinės sveikatos tarybos narių nuotolinis susitikimas dėl Valstybės kontrolės atliekamo valstybinio veiklos audito ,,Gydymo paslaugų organizavimas priklausomybės ligomis sergantiems asmenims“ išankstinio tyrimo.

2022 m. birželio 29 d. darbotvarkė

2022 m. birželio 6 d. darbotvarkė

2022 m. balandžio 27 d. darbotvarkė

2022 m. kovo 30 d. darbotvarkė

2022 m. vasario 23 d. darbotvarkė

2022 m. sausio 26 d. darbotvarkė

 • 2021 metai

2021 m. vasario 24 d. darbotvarkė

2021 m. balandžio 14 d. darbotvarkė

2021 m. gegužės 26 d. darbotvarkė

 • 2020 metai

2020 m. sausio 29 d. darbotvarkė

2020 m. gegužės 6 d. uždaras Tarybos posėdis

2020 m. gegužės 14 d. uždaras Tarybos posėdis

2020 m. liepos 1 d. darbotvarkė

2020 m. rugsėjo 30 d. darbotvarkė

2020 m. spalio 28 d. darbotvarkė

2020 m. gruodžio 2 d. darbotvarkė

 • 2019 metai

2019 m. sausio 30 d. darbotvarkė

2019 m. vasario 27 d. darbotvarkė

2019 m. balandžio 24 d. darbotvarkė

2019 m. gegužės 16 d. darbotvarkė

2019 m. rugsėjo 25 d. darbotvarkė

2019 m. spalio 30 d. darbotvarkė

 • 2018 metai

2018 m. sausio 24 d. darbotvarke

2018 m. balandžio 4 d. darbotvarkė

2018 m. balandžio 10 d. darbotvarkė

2018 m. gegužės 30 d. darbotvarkė

2018 m. birželio 27 d. darbotvarkė

2018 m. rugsėjo 26 d. darbotvarkė

2018 m. lapkričio 13 d. darbotvarkė

2018m. lapkričio 21 d. darbotvarkė

2018 m. gruodžio 14 d. darbotvarkė

 • 2017 metai

2017 m. spalio 10 d. darbotvarke

2017 m. spalio 24 d. darbotvarke

2017 m. lapkričio 29 d. darbotvarkė

Sveikata visuose darnaus vystymosi tiksluose: Nacionalinės sveikatos tarybos vaidmuo

Uždaras NST posėdis

 • 2016 metai

Diabetas-plintanti epidemija. Veikime šiandien, kad pakeistume rytojų

Dėl darnaus asmenybe ugdymo ir visuomenes sveikatos

Dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo politikos įgyvendinimo

Dėl šeimos gydytojo institucijos modelio įgyvendinimo

Dėl slaugos politikos įgyvendinimo

 • 2015 metai

Dėl sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldybėse

Dėl savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų vaidmens stiprinimo formuojant savivaldybių visuomenes sveikatos politika

Dėl savivaldybės gydytojo vaidmens sveikatinimo veikloje

Išvažiuojamasis posėdi aplinkos ministerijoje

 • 2014 metai

Dėl visuomenės sveikatos specialistų rengimo ir veiklos strategijos

Sveiki vaikai – sveikos visuomenės pagrindas

Išvažiuojamasis posėdis kultūros ministerijoje

Lietuvos gyventojų sveikata ir mityba

Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologines priežiūros, kontrolės, profilaktikos

Dėl sveikos gyvensenos skatinimo, sveikatos stiprinimo galimybės darbo kolektyvuose

 • 2013 metai

Dėl modernios visuomenės sveikatos sampratos ugdymo

Dėl visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų įgyvendinimo savivaldybėse

Dėl psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimu bei savižudybių prevencijos

Dėl nacionalines sveikatos tarybos naujos kadencijos pirmojo posėdžio LRS

Dėl rizikos grupių sveikatos problemų nustatymo ir ankstyvos intervencijos situacija bei perspektyvos(pristatymas)

Sveikatinimo galimybės darbo kolektyvuose (sveikatos stiprinimas darbe)(pristatymas)

Dėl alkoholio, tabako, narkotiniu ir psichotropiniu medžiagų prevencijos ir kontrolės

 • 2012 metai

Dėl nacionalinės sveikatos tarybos metinio pranešimo ir spaudos konferencijos LRS

2013-ieji Sveikatingumo metai: ar įmanoma visuotinė sveika gyvensena Lietuvoje

Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo skatinant sveika senėjimą

Dėl visuomenės sveikatos specialistų lyderystės sveikatos ugdymo ir stiprinimo procese