Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Nacionalinės sveikatos tarybos biudžeto vykdymo ataskaitos skelbiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo (33 straipsnio 3 dalies) nuostatomis.

  • 2018 metai

2018 metų I ketv. ataskaita

2018 metų II ketv. ataskaita

  • 2017 metai

2017 metų I ketv. ataskaita
2017 metų II ketv. ataskaita

2017 metų III ketv. ataskaita

2017 metų IV ketv. ataskaita

  • 2016 metai

2016 metų I ketv. ataskaita

2016 metų II ketv. ataskaita

2016 metų III ketv. ataskaita

2016metų IV ketv. ataskaita

  • 2015 metai

2015 metų I ketv. ataskaita

2015 metų II ketv. ataskaita

2015 metų III ketv. ataskaita

2015 metų IV ketv. ataskaita