Konsultavimasis su visuomene

Šiuo metu neorganizuoja konsultavimosi su visuomene.