Nuostatai

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO 1998 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO
NR. VIII-612 „DĖL NACIONALINĖS SVEIKATOS TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Nacionalinės sveikatos tarybos nuostatai