Nutarimai

  • 2021 nutarimai

Švietimo pagalbos specialistų veiklos iššūkiai, galimybės ir perspektyvos

Dėl Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo Sveikos gyvensenos skatinimo projektų įgyvendinimo

Sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas sergantiems retomis ligomis

  • 2020 nutarimai

Dėl psichikos sveikatos politikos įgyvendinimo

COVID-19 pandemijos iššūkiai ir galimybės

Prof. D. Pūro pranešimas „Pandemijos iššūkiai žmogaus teisių srityje“

  • 2019 metų nutarimai

Dėl socialiai pažeidžiamų grupių teisių užtikrinimo perspektyvų Lietuvos sveikatos priežiūros sistemoje

Dėl savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų vaidmens stiprinimo formuojant sveikatos stiprinimo regionus

Dėl sveikos gyvensenos skatinimo galimybių kaimiškose vietovėse

Dėl sveiko senėjimo aktualijų ir problemų sprendimo Lietuvoje

  • 2018 metų nutarimai

Dėl tarpsektorinio bendradarbiavimo, skatinant sveiką gyvenseną

  • 2016 metų nutarimai

Dėl sveikatinamojo fizinio aktyvumo skatinimo politikos įgyvendinimo

Dėl šeimos gydytojo institucijos modelio įgyvendinimo

Dėl slaugos politikos įgyvendinimo

  • 2015 metų nutarimai

Dėl sveikatos politikos įgyvendinimo savivaldybėse

Dėl savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų vaidmens stiprinimo formuojant savivaldybių visuomenės sveikatos politiką

Dėl savivaldybes gydytojo vaidmens sveikatinimo veikloje

  • 2014 metų nutarimai

Dėl visuomenės sveikatos specialistų rengimo ir veiklos strategijos

Dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologines priežiūros, kontrolės, profilaktikos

Dėl sveikos gyvensenos skatinimo, sveikatos stiprinimo galimybes darbo kolektyvuose

  • 2013 metų nutarimai

Dėl modernios visuomenės sveikatos sampratos ugdymo

Dėl visuomenes sveikatos priežiūros paslaugu įgyvendinimo savivaldybėse

Dėl psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų bei savižudžių prevencijos

Dėl alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų prevencijos ir kontrolės

Dėl visuomenes gyvensenos ir elgesio keitimo motyvacijos sveikai gyvensenai didinimo