Paskatinimai ir apdovanojimai

Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai 2020 m. negavo paskatinimų ir apdovanojimų.