Paskatinimai ir apdovanojimai

Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai 2021 m. negavo paskatinimų ir apdovanojimų.