Paskatinimai ir apdovanojimai

Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai 2018 m. negavo paskatinimų ir apdovanojimų.