Paskatinimai ir apdovanojimai

2017 m. Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis negavo paskatinimų ir apdovanojimų.
2018 m. Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis negavo paskatinimų ir apdovanojimų.
2019 m. Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis negavo paskatinimų ir apdovanojimų.
2020 m. Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis negavo paskatinimų ir apdovanojimų.
2021 m. Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis negavo paskatinimų ir apdovanojimų.
2022 m. Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantiems valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį buvo skirta paskatinimai, padėka.