Paskatinimai ir apdovanojimai

Nacionalinės sveikatos taryboje dirbantys valstybės tarnautojai 2019 m. negavo paskatinimų ir apdovanojimų.