Planavimo dokumentai

Šiame skyriuje skelbiami Nacionalinės sveikatos tarybos (toliau-Taryba) strateginiai ir metiniai veiklos planai.
Tarybos strateginis planas – veiklos planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į ilgos ir vidutinės trukmės planavimo dokumentų nuostatas bei į aplinkos analizės išvadas, yra suformuluoti Tarybos misija, strateginiai tikslai, aprašomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai.

Tarybos metinis veiklos planas-dokumentas, kuriame nurodoma informacija apie pasiektus rezultatus įgyvendinant Tarybos strateginį veiklos planą, Vyriausybės prioritetus, Vyriausybės programos nuostatas, tarpinstitucinius veiklos planus.