Prašymų ir skundų nagrinėjimas

Prašymus ir skundus raštu asmuo gali pateikti atvykęs į Nacionalinės sveikatos tarybos sekretoriatą arba elektroniniu paštu nst.sekretoriatas@sveikatostaryba.lt

Prašyme ar skunde raštu turi būti nurodytas asmens vardas, pavardė arba įstaigos pavadinimas ir adresas arba kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti, pagal kuriuos asmuo pageidauja gauti atsakymą.