Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Nacionalinės sveikatos tarybos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės nustato perkančiosios organizacijos vykdomų prekių, paslaugų ir darbų supaprastintų viešųjų pirkimų būdus ir jų procedūrų atlikimo tvarką, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus, ginčų nagrinėjimo procedūras.

Supaprastintų viešųjų pirkimu taisyklės