«

»

Apie mus

Nacionalinė sveikatos taryba įsteigta Lietuvos Respublikos Seimo 1998 m. birželio 16 d. nutarimu Nr. VIII-798. Taryba įkurta įgyvendinant Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. spalio 30 d.  nutarimu Nr. I-1939  ,,Dėl Lietuvos Nacionalinės sveikatos koncepcijos ir jos įgyvendinimo. Buvo siekiama sukurti nepriklausomą, Seimui atskaitingų instituciją, sudarytų iš žymiausių visuomenės sveikatos specialistų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, atstovaujančių gyventojų sveikatos interesus, ir turinčių prisidėti formuojant modernių visuomenės sveikatos priežiūros sampratų bei įgyvendinant sveikatos politiką.

Tarybos veiklos teisinius pagrindus nustato Lietuvos Respublikos Sveikatos sistemos įstatymo 67 straipsnis ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimu patvirtinti nuostatai. Tarybą sudaro 16 narių. Pirmosios kadencijos NST pirmininku buvo išrinktas profesorius Vilius Grabauskas.