Dėl onkopsichologinės pagalbos poreikių ir iššūkių Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba (toliau- Taryba) posėdžio, vykusio 2019 m. balandžio 24 d., metu diskutavo apie psichologinės pagalbos teikimo svarbą onkologijoje ir šios pagalbos poreikius Lietuvoje. Tarybos nariai išklausę Lietuvos sveikatos mokslų ir Vilniaus universitetų atstovų pranešimą, diskusijas apie psichologinės pagalbos teikimo galimybes onkologinėmis ligomis sergantiems pacientams Lietuvoje, psichologinės pagalbos naudą, teikimo perspektyvas, konstatavo, kad emocinės savijautos ar psichikos sutrikimus patiria daugiau kaip 30 proc. onkologinėmis ligomis sergančių pacientų, tačiau teikiamos psichologinės pagalbos apimtis yra nepakankama. Trūksta holistinio, į pacientą orientuoto požiūrio teikiant paslaugas onkologinėmis ligomis sergantiesiems, nėra užtikrinamas teikiamos psichologinės pagalbos tęstinumas ne tik sergančiajam, bet ir visai šeimai, medicinos psichologai nedalyvauja onkologinėmis ligomis sergantiesiems pagalbą teikiančių specialistų komandoje, iki šiol nėra išspręstas psichologų licencijavimo klausimas, nepriimtas Psichologų praktinės veiklos įstatymas. Tarybos nariai, siekdami gerinti psichologinės pagalbos teikimo galimybes, psichologinių paslaugų prieinamumą, teikė siūlymus.