Dėl sveikatos srities strateginių dokumentų, tarptautinių organizacijų rekomendacijų Lietuvai įgyvendinimo

Tarybos organizuotame posėdyje dalyvavo ir pranešimą perskaitė Sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos strateginės plėtros skyriaus vedėja R. Vaitkienė, buvo išklausyta informacija apie sveikatos priežiūros reformas įtakojančius veiksnius, tarptautinių organizacijų rekomendacijas Lietuvai, Sveikatos apsaugos ministerijos siūlymus dėl struktūrinių sveikatos reformų, t.y. siūlymus dėl 1) šeimos gydytojų komandų pertvarkos, nuotolinių konsultacijų gydytojas – gydytojui įvedimo ir pacientų registracijos pas specialistą sistemos pertvarkos, 2) ankstyvosios savižudybių atpažinimo sistemos sukūrimo, 3) slaugos paslaugų plėtros priemonių įvedimo, 3) infrastruktūros pertvarkos ir pritaikymo gyventojų poreikiams, efektyvumo paskatų sukūrimo, 4) priemonių, skirtų mažinti išlaidas vaistams įsigyti, 5) naujų sveikos gyvensenos ir prevencijos paskatų sukūrimo. Posėdžio metu buvo akcentuota, jog viena iš pagrindinių reformos ir sveikatos sistemos dalių yra pirminė sveikatos priežiūra, todėl jos stiprinimui turėtų būti skiriamas ypatingas dėmesys.