Dėl sveiko senėjimo aktualijų ir problemų sprendimo Lietuvoje

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2019 m. lapkričio 27 d. metu, dalyvaujant Sveikatos apsaugos, Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų atstovams, savivaldybių gydytojams, visuomenės sveikatos biurų, kitų institucijų ir nevyriausybinių organizacijų atstovams, svarstė sveiko senėjimo aktualijas. Remiantis Europos Sąjungos statistikos tarnybos prognozėmis, ir toliau numatomas spartus Lietuvos gyventojų senėjimas. Prognozuojama, kad 2030 metais 60 metų ir vyresni asmenys Lietuvoje sudarys 29 procentus, o 2060 metais – 37 procentus visų gyventojų.  Visuomenės senėjimas veikia sveikatos, socialinės apsaugos, švietimo sistemas, reikalauja užtikrinti šių sistemų tvarumą visuomenėje, prisitaikant prie senėjančios visuomenės poreikių. Posėdžio metu pažymėta, kad Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Sąjungos aktyvaus senėjimo politikos modelio kultūrinės nuostatos yra įtvirtintos Lietuvos teisės aktuose, strateginiuose ir programiniuose dokumentuose, tačiau nepakankamai realizuojamos nei koordinavimo, nei kompleksiškumo, nei masto, nei gyventojų dalyvavimo priimant sprendimus, atžvilgiu.