DĖL SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO GALIMYBIŲ IR IŠŠŪKIŲ KAIMIŠKOSE VIETOVĖSE

Nacionalinė sveikatos taryba yra ne kartą atkreipusi dėmesį, kad nesant tinkamo kitų socialinių sektorių dalyvavimo sveikatos saugos reikaluose, sunku tikėtis žymesnio teigiamo sveikatos rodiklių poslinkio, Lietuvos sveikatos 2014 – 2025 metų strategijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Svarbus vaidmuo šioje srityje tenka bendruomenėms, nevyriausybinėms organizacijoms, kurios stiprindamos sveikatą ir bendrą gerovę, gali daug  prisidėti siekiant sveikatos rodiklių gerėjimo.