Dėl tarpinstitucinio bendradarbiavimo iššūkių ir perspektyvų

Nacionalinė sveikatos taryba posėdžio, vykusio 2019 m. kovo 27 d., metu diskutavo apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo iššūkius ir perspektyvas Europos Sąjungos ir Lietuvos kontekste. Tarybos nariai išklausę ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto, Vilniaus universiteto, Sveikatos apsaugos ministerijos atstovų pranešimus, diskusijas apie tarpinstitucinio bendradarbiavimo paradoksus, tendencijas, prevencinių programų vykdymo iššūkius, perspektyvas bei detalią informaciją apie atrankinės moterų mamografinės patikros programos vykdymo rezultatus pažymėjo, kad Europos Sąjungoje ypač akcentuojama tarpinstitucinio bendradarbiavimo socialinė vertė, didelis dėmesys skiriamas bendradarbiavimo brandai, pereinant nuo  sąsajų iki kooperacijos ir net integracijos, o Lietuvoje vyrauja institucijų konkurencija, sunkiai vyksta kooperacija, labai skiriasi požiūriai į bendradarbiavimą, kuris kartais prilyginamas bendravimui.