«

»

Misija

Analizuoti ir vertinti Lietuvos gyventojų sveikatos būklę, ieškant priežastinių ryšių su teisės aktų, socialinės aplinkos pokyčiais ir kitų ūkio sektorių vykdoma sveikatinimo veikla. Atstovaujant Seimui atskaitingoje organizacijoje autoritetingas mokslo įstaigas, visuomenines organizacijas, valstybės ir savivaldybių institucijas ir visuomenės sveikatos specialistus, daryti moksliškai pagrįstas išvadas dėl priimamų sveikatos problemų sprendimų visuose lygiuose. Teikti pastabas ir pasiūlymus dėl visuomenės sveikatos prioritetų ir sveikatos politikos formavimo klausimais. Užtikrinti Taryboje atstovaujamų institucijų ir skatinti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų bei visų ūkio sektorių platų įsitraukimą bei aktyvų dalyvavimą sveikatos politikos formavimo procesuose ir sveikatos problemų sprendime.