Vaikų sveikatai palankesnės mitybos sistema Lietuvoje

Naujos kadencijos Nacionalinės sveikatos tarybos pirmojo posėdžio, vykusio 2022 m. sausio 26 d. metu, dalyvaujant Seimo Sveikatos reikalų komiteto nariams, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto, Žemės ūkio ministerijų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Higienos instituto, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, švietimo įstaigų, Lietuvos tėvų forumo, Lietuvos dietologų draugijos, dietistų, vyriausiųjų virėjų ir konditerių asociacijų atstovams buvo aptarta vaikų sveikatai palankesnės mitybos sistema Lietuvoje, realijos, galimybės ir perspektyvos. Pažymėta, kad pastaraisiais metais stebimi žymūs teigiami pokyčiai organizuojant vaikų maitinimą. Lietuvoje yra sukurta vaikų sveikatai palankesnės mitybos teisinė bazė.

Nacionalinė sveikatos taryba 2022 m. sausio 17 – 21  d. atliko apklausą ,,Vaikų sveikatai palankesnės mitybos sistema Lietuvoje“. Buvo apklausti savivaldybių administracijos, savivaldybių visuomenės sveikatos biurų, švietimo, neformalaus ugdymo įstaigų, tėvų atstovai. Apklausa  parodė, kad reikalingas teisinės bazės tobulinimas, viešųjų pirkimų įstatymo tobulinimas, pastebėtas nepakankamas pritaikyto maitinimo reglamentavimas, yra nepakankami ugdymo įstaigose maistą gaminantiems asmenims keliami kvalifikaciniai reikalavimai, maitinimo organizavimas mokyklose yra savarankiška savivaldybių funkcija, todėl kokybiško maitinimo organizavimas labai daug priklauso ir nuo savivaldybės priimtų teisės aktų bei jų vykdomos priežiūros. Pastebėta, kad sudėtingiau organizuoti maitinimą karantino laikotarpiu, ugdymo įstaigose nepakankama  maisto gaminimo, maitinimo paslaugų teikimo priežiūra bei kontrolė, turi būti glaudesnis ugdymo įstaigų bendruomenės, visuomenės sveikatos priežiūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistų bendradarbiavimas.

 2022 metų rugsėjo mėn. planuojamas Nacionalinės sveikatos tarybos posėdis, kuriame bus aptariamas 2022 m. sausio 26 d. vykusio posėdžio metu priimtų sprendimų įgyvendinimas. Plačiau ČIA.