Veiklos prioritetai

Analizuoti sveikatos politikos formavimo ir įgyvendinimo eigą ir nustatyti aktualias visuomenės sveikatos problemas ir prioritetus. Stebėti ir analizuoti šalies gyventojų sveikatos rodiklių pokyčius, vykstančius sveikatinimo veiklos procesus ir ieškoti vykstančių sveikatos pokyčių priežasčių, sąsajų su vykdoma socialine ir ekonomine, alkoholio ir tabako kontrolės politika, priimamais teisiniais aktais ir kitais sveikatos problemų sprendimais.
Vertinti visuomenės sveikatos būklės pokyčius ir nacionalinės sveikatos politikos įgyvendinimo veiksmus.
Pagal savo kompetenciją teikti moksliškai pagrįstus siūlymus Vyriausybei ir Seimui dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų. Teikti pasiūlymus valstybės ir savivaldybių institucijoms bei visuomeninėms organizacijoms sveikatos stiprinimo veiklos planavimo bei organizavimo ir kitais sveikatinimo klausimais.
Dalyvauti sveikatos politikos formavime koordinuojant sveikatos ugdymo, alkoholio, tabako, narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiklą, vykdant visuomenės sveikatos saugos, ligų profilaktikos ir kontrolės politiką, vertinant privalomojo sveikatinimo veiklos mastą, sveikatinimo veiklos tikslus, valstybės siekiamo sveikatos lygio rodiklius ir valstybinių sveikatos programų projektus.
Skatinti visuomenės dalyvavimą sprendžiant sveikatos problemas.
Informuoti apie visuomenės sveikatos būklę Seimą, Vyriausybę ir visuomenę. Kasmet rengti ir teikti Seimui pranešimą apie gyventojų sveikatingumo ir sveikatos politikos įgyvendinimo būklę.
Didinti visų lygių politikų ir visuomenės raštingumą sveikatos klausimais ir sveikatos politikos sampratą.